Exporteren

Exporteren

Exporteren

We identificeren en ontwikkelen producten en merken gebaseerd op onze ervaring
en marktonderzoek. Gebaseerd op de specifieke doelgroep introduceren we deze
producten conform de vraag van de specifieke markt.

Onze service
  1. Advies over en begeleiding bij exportprocessen
  2. In kaart brengen van, en onderzoek doen naar de huidige markt
  3. Acquisitie en benadering van potentiele klanten (importeurs, distributeurs en vertegenwoordigers.
  4. Onderhandeling van in en verkoop
  5. Onderzoek en analyse voor marketing en merchandising
  6. Onderzoek en analyse van vereiste licentie en of documenten conform de specifieke markt en of land
  7. Onderzoek van logistieke kosten voor de specifieke markt, regio en/of land
  8. Kostprijsberekening
  9. Bemiddeling tussen importeurs, distributeurs en vertegenwoordigers
  10. Identificeren van markt opportunity’s